2018 m. gruodžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lap    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Korupcijos prevencija

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                      Strūnos socialinės globos namų direktoriaus

                                                                                      2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu  Nr. V-76

 

 

ASMENŲ IR DARBUOTOJŲ, ĮTARIAMŲ NEŠANTIS GLOBOS NAMAMS

          PRISKIRTĄ TURTĄ, APGAULĖS AR KORUPCIJOS BŪDU PREVENCIJOS

   P O L I T I K A

 1. Asmenys, įtariami nešantis iš globos namų teritorijos ar pastatų bet kokį turtą, maisto produktus ir kitas vertybes, neturint įformintų tam dokumentų, privalo būti sulaikyti ir patikrinti.
 2. Asmens sulaikymą ir patikrinimą gali daryti tik globos namų direktoriaus įsakymu įgalioti darbuotojai.
 3. Paskirti darbuotojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėmis, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais.
 4. Sulaikant asmenį, įtariamą nešantis jam nepriklausantį turtą, patikrinimą vykdančios grupės (komisijos) narys. Pamatęs, kad sulaikomas asmuo yra jo giminaitis, nurodęs priežastį, gali nusišalinti nuo tolesnio patikrinimo vykdymo proceso.
 5. Jeigu sulaikomas asmuo yra globos namų darbuotojas, jam primenama, kad teisė kviestis profesinės sąjungos atstovą dėl jo teisėtų interesų gynybos.
 6. Sulaikytas darbuotojas nuodugniai apieškomas tik jam sutikus:
  • darbuotojo, kuris sulaikytas įtariant nešant globos namų turtą (maisto produktus ar kitas vertybes) nesutikimas būti nuodugniai apieškotam, prilyginamas grubiam vidaus tvarkos  taisyklių pažeidimui  ir toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo be papildomo perspėjimo.
  • jeigu sulaikytas darbuotojas yra profesinės sąjungos narys, jis gali būti atleistas iš darbo už minimą pažeidimą tik gavus profesinės sąjungos sutikimą.
  • darbuotojas, nesutinkantis būti nuodugniai apieškotas (patikrintas), komisijos sprendimu, perduodamas policijai dėl atitinkamų procesinių veiksnių įforminimo.
 7. Komisijai pastebėjus (nustačius), kad sulaikyti asmenį yra pagrindo dėl akivaizdaus turto nešimosi, neturint dokumento tam daiktui išsinešti ir tokiam asmeniui priešinantis sulaikymui ir nuodugniam apieškojimui, toks įtariamasis be jo valios apieškomas ir nusprendus, perduodamas policijai su įrodymais apie grobstymą.
 8. Komisija, sulaikiusi asmenį, kuris nešėsi maisto produktus ar kitas vertybes, nedelsiant imasi iniciatyvos bendrininkams išaiškinti ir sulaikyti.
  • asmeniui, kuris sulaikytas su įkalčiais nurodžius, kas jam davė vertybes, tam neturėdamas teisinio pagrindo, šio tvarkos 6.1 punktu numatytos poveikio priemonės netaikomos.
 9. Komisijai sulaikius globos namų darbuotojo šeimos narį, kuris nešėsi maisto produktus iš globos namų, kuriuos jam įdavė dirbantis globos namuose giminaitis ar asmuo, toks pažeidėjas perduodamas policijai dėl reikiamų dokumentų įforminimo ir vagystės fakto išaiškinimo.
 10. Asmenų, sulaikytų įtariant nešantis maisto produktus, paslėptus po rūbais, apieškojimo tvarka:
  • sulaikyti asmenys nuvedami į artimiausią globos namų administracinio pastato patalpą ir čia prie komisijos narių pasiūloma pačiam pažeidėjui atiduoti (padėti ant stalo) nešamas vertybes ar daiktus.
  • sulaikytam asmeniui nesutinkant būti apieškotam, tačiau esant akivaizdžiam įrodymui apie vertybių nešimąsi, kviečiama policija ir kartu su ja atliekamas vertybių poėmis ir dokumentų įforminimas.
  • jeigu sulaikytasis asmuo akivaizdžiai nešantis vertybes jų paslėpti negali, jos atimamos neatsižvelgiant į sulaikytojo argumentus.
  • apie atimtų vertybių kiekį, pavadinimą ir kitas aplinkybes komisija surašo aktą ir sprendžia sulaikytojo perdavimo policijai klausimą.
  • apie sulaikytus asmenis ir išimtas vertybes pirmąją darbo dieną komisija informuoja globos namų administraciją.
 11. Komisijai suteikiama teisė tikrinti globos namų turto disponavimo tvarką, vertybių ir maisto produktų sandėliavimo, išdavimo ir naudojimo procesą, tvarką bet kurioje vietoje (gyventojų patalpose, personalo poilsio vietose ir kt.).
 12. Komisijos darbo ir patikrinimų vykdymo laikas nereglamentuojamas.
 13. Komisija patikrinimus vykdo savo nuožiūra arba nedelsiant atlieka operatyvų patikrinimą pagal gautą signalą ar administracijos nurodymą.  
Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Strūnos k. 5, Švenčionių r.
LT - 18140
Tel. faks, (8 387) 48610
El.p. alina.jurkuvenaite@strunosgn.lt